Recent content by tanaki15

  1. T

    Phượt Núi Hàm Lợn Mai có ai đi không?

    1.Thời gian và lịch trình 7h CN -30/11/2014 - 7h sáng Thứ 2 - 7h15 xuất phát - 8h30 đến nơi - 8h45 - 12h30 Tìm đường, gửi xe ,thuê trại, trèo núi, câu cá - 12h30 - 14h nướng cá , nghỉ ngơi - 14h15 -17h đi chơi, kiếm củi - 17h - 22h cắm trại tại Hồ suối Bàu, nhậu nhẹt, đốt lửa - 22h -5h : đi ngủ...
  2. T

    tìm người đi phượt

    Mình ở hn muốn đi phượt quá bạn nào đi cho đi ké với :D