What's new

Recent content by tathanhdong1988

 1. T

  Visa Du lịch Canada

  Mình nộp HS ngày 23/9 , Bio ngày 28/09/2020 và nhận được yêu cầu nộp passport là 08/02/2021 .
 2. T

  Visa du lịch Mỹ

  Này bạn mới là ng không đọc kỹ, đều là visa không định cư hết mà bạn ? Trên kia bạn đó trả lời là đầu Việt Nam chặn ko cho đi, nhưng đầu Việt Nam không có chặn nhé .
 3. T

  Visa du lịch Mỹ

  có thông tin thì trả lời nha bạn, VN không có chặn việc đi nha, em mình visa F1 passport Vn mới qua Mỹ bình thường nhé
 4. T

  Visa du lịch Mỹ

  Hiện tại người có visa du lịch B1/B2 có thể nhập cảnh đến Mỹ không cả nhà ời ?
 5. T

  Visa Du lịch Canada

  chưa luôn nè bạn ời
 6. T

  Visa Du lịch Canada

  Vẫn giải quyết nha bạn nhưng nộp online thôi. Mình nộp từ 28/09 tới giờ chưa thấy có kết quả
 7. T

  Visa Du lịch Canada

  Mọi người trong tháng 10/2020 này có ai nhận được yêu cầu nộp passport dán visa vô không ta ? Mình lấy Bio hôm 28/9 đến bây giờ.
Top