Recent content by tear1194

  1. T

    Kinh nghiệm xin visa Hong Kong tự túc, không thư mời

    -----> yên tâm nha bạn, VISA HK thường ra trước ngày đi vài ngày thôi, 26/11 bạn đi chắc phải khoảng 20/11 có kết quả đó :)