What's new

Recent content by Thẩm Tùng Lai

  1. T

    Asian Cup

    Em thấy ĐT nhà mình đi như thế là quá đep. Vào tiếp thì đỡ tốn tiền đưa cả hội đi cọ xát vớ vẩn. Không mấy chú báo hại lại cho các chú cầu thủ lên trên mây làm...
Top