Recent content by thachlong

  1. T

    Các bạn tp biên hòa thích phượt bơi hết vào đây !!!

    chào các anh em tp biên hòa thân mến (BB). đã vào đến đây thì tất cả chúng ta đều có một niềm đam mê chung rồi . đó là PHƯỢT . những ai sắp , đã và đang là dân phượt ở tp biên hòa đam mê nhưng có thể vì nhiều lí do ( thích phượt nhưng chưa tìm được hội , có hội nhưng ở xa tp biên hòa , có hội...