Recent content by thamsansi

  1. T

    V/v tổ chức đi Trường Sa của Phongtuyet

    Chuyện đã đến nước này thì không ai còn muốn đi nữa đâu, hoặc muốn bạn phongtuyet tổ chức nữa rồi. Cái mà bạn phongtuyet nên làm (ngay và luôn) là trả lại tiền cho mọi người chứ không nên hẹn đến tết (có khi là tết Công gô) nữa... Vì bạn hứa trả cho mọi người dựa vào lời hứa của người nợ bạn...