What's new

Recent content by Thanh Yên

  1. Thanh Yên

    Thương nhớ Đồng Văn

    Mình đọc liền 17 trang luôn, cảm ơn Tím nhiều lắm, mình cũng đã qua những nơi này nhưng không có được cảm nhận sâu sắc như bạn. Ảnh thật tuyệt vời
  2. Thanh Yên

    Muốn đổi tên trên Phượt

    Chả là tên của mình trên mọi diễn đàn là yensuong ,nhưng hôm đang kí vô phượt lại không dùng được tên này, nay nhờ Mod đổi giúp tên thành yensuong được không ạ
Top