What's new

Recent content by thanhdl2100

 1. T

  bảng giá thuê hướng dẫn viên toàn quốc

  mỗi lần đi tour điều có hướng dẫn viên theo cùng cả
 2. T

  bảng giá thuê hướng dẫn viên toàn quốc

  để trở thành một HDV du lịch giỏi, bạn cần có những kỹ năng sau: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức, kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm chủ cảm xúc, kỹ năng quan sát.
 3. T

  bảng giá thuê hướng dẫn viên toàn quốc

  ai rất yêu nghề mới trụ lại được mùa dịch này quá
 4. T

  bảng giá thuê hướng dẫn viên toàn quốc

  Hướng dẫn viên du lịch là một nghề mà người hướng dẫn viên sẽ sử dụng ngôn ngữ để giới thiệu, giải thích, hướng dẫn, giải đáp cho khách du lịch về văn hóa, lịch sử, ý nghĩa của các địa danh du lịch và các nội dung liên quan khác cần giải đáp cho khách du lịch hiểu.
 5. T

  bảng giá thuê hướng dẫn viên toàn quốc

  hướng dẫn viên tất thiên thiện
 6. T

  bảng giá thuê hướng dẫn viên toàn quốc

  hướng dẫn viên đi rất ok và nhiệt tình
Top