What's new

Recent content by thanhmaikmt

  1. T

    Thông tin đi cung đường quốc lộ 28B từ Phan Thiết - Đà Lạt

    Chào các anh em, Tuần sau mình dự định đi một chuyến, trong đó có đoạn từ Phan Thiết -> Đà Lạt, mình dự định đi con đường quốc lộ 28B. Thông tin reivew thì cung này ít thông tin Vậy mình muốn hỏi một số thông tin Đi đoạn này xe oto Sedan có đi lên được không Khi đi cần chú ý những gì Thời...
Top