Recent content by thanhnguyenvt0601

  1. thanhnguyenvt0601

    Alo, mình muốn Phượt...:)

    mình muốn đi Tuy Hoà- Đà Nẵng- Lạng Sơn , đi tàu lửa từ 8-18/10, ai rảnh ko đi cùng cho vui Mình Thanh- Mr-27t