Recent content by ThanhP

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Road trip Trung và Đông âu (1/8-16/8/2019)

    Chào các bạn! Nhóm mình có 2 nam dự kiến thuê xe tự lái theo cung đường như hình kèm theo xuất phát từ Berlin (có thể linh động thời gian +-3 ngày và thay đổi đoạn Áo và Đức). Bọn mình cần tuyển thêm 2 bạn nữa cho vui và dễ chia tiền. Hành trình chi tiết sẽ cùng thảo luận sau.