Recent content by thanhphuongdx

  1. thanhphuongdx

    [TP HCM] Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

    Bạn ơi, người thân mình từ Mỹ về , nhưng chơi chưa đã giờ muốn gia hạn thêm visa để ở lại Việt Nam chơi ít bữa thì bên bạn có gia hạn được không?