thanhtucn

Làm việc tại caynamviet
Chuyên lĩnh vực nuôi trồng phát triển nấm, thế mạnh là về nấm bào ngư và nấm linh chi.
Đảm nhận vai trò phát triển thương hiệu online
Quản lý hoạt động sản xuất
Website
https://caynamviet.com
Location
dong nai

Chữ ký

Đang làm việc tại cây nấm việt (caynamviet.com/Trang Trại Nấm CNV)

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top