What's new

Recent content by thesun1711

  1. thesun1711

    Nhóm F1707

    Srry cả nhà vụ off ẹp tối hôm qua, tớ phải đi Cát Bà gấp để khảo sát làm 1 event party cho hãng rượu ở đó, nhân tiện tiền trạm vụ ra biển Năm Cát chèo thuyền Kayak luôn. He he tối thứ 6 tớ về HN rồi, hẹn cả nhà tối thứ 7 off hoành tráng nhá. Đồng ý bị ném gạch vụ xe cộ, tớ đã rất cố gắng thu...
  2. thesun1711

    Hành trình chinh phục Fanxipan 17/7/2010

    Đợt này có mấy người bạn của mình ở HCM ra muốn mình setup một chuyến du lịch cho nhớ đời. Mà đúng lúc mình đang muốn làm phát chinh phục Fan lần nữa, lần trước đi chưa đã, nhất là khâu chụp hình, cậu porter đi cùng mình chụp không được ổn cho lắm. Lịch mình tính như vầy: các bạn ở HCM sẽ bay...
Top