Recent content by thienpou90

  1. T

    [Hỏi đáp] Đường đi từ TX. Gò Công đến Ba Tri - Bến Tre

    Mọi người. Xin cho hỏi nếu muốn đi xe buýt hoặc xe khách từ Gò công đi bến xe ba tri bến tre thì đi chuyến xe khách nào hoặc nếu đi xe buýt thì đón những chuyến nào và lộ trình đi thế nào. Xin cảm ơn