Thitgaxe

Chữ ký

Bao nhiêu năm rồi sao đôi chân vẫn chưa chịu nghỉ...?
Có lẽ cuộc đời gắn liền với những chuyến đi...!

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.