What's new

thomsonlee2410

Tôi là người con của miền trung cát trắng gió Lào, lớn lên và học ở Hà Nội, công tác tại Sài Gòn và giờ sống và làm việc tại Huế...

phượt cho đến khi nào không còn sức để phượt...
Location
Huế

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top