What's new

Recent content by thungaa

  1. T

    Visa Trung Quốc tại Hà Nội

    Mình vừa tự làm visa cho cả gia đình, có chút kinh nghiệm chia sẻ với các bạn: Chứng minh tài chính: mình có chuẩn bị nhưng lúc đứng buôn chuyện với bạn công an ở cửa sứ quán thì bạn ấy nói là ko cần thiết đâu, mà mình vẫn nộp; Chứng minh thư, hộ khẩu: mình photo chứ ko công chứng; Mình đi cả...
Top