Recent content by ThuyHoang1963

  1. T

    Mình đang ở CUBA , bạn nào đi Bolivia cần tiêm vacxin sốt vàng da , có thể tiêm ngay tại Cuba...

    Mình đang ở CUBA , bạn nào đi Bolivia cần tiêm vacxin sốt vàng da , có thể tiêm ngay tại Cuba ,bất cứ tp nào , tại La Havana gần ks La Havana Liberia , hoàn toàn miễn phí ,