What's new

Recent content by thynguyenkg

  1. T

    [Hỏi đáp] Di chuyển hợp lý ra sân bay Incheon Soul chuyến bay sáng sớm

    Hi mọi người, Chuyện là đầu tháng 11 mình có chuyến du lịch Seoul. Vé về của mình bay VJ 6h55 sáng ngày 7/11 nên không thể đi tàu điện được. Bọn mình đi có 2 người. Dự định sẽ đi từ Ga trung tâm Seoul đến sân bay Incheon. Mọi người ai đã du lịch Seoul cho xin tí kinh nghiệm di chuyển ra sân...
Top