Recent content by tieumuoi_93

  1. T

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Tôi biết Trường Sa từ lời kể của cha ông Từ bài thơ trên báo Nhưng tôi chưa thực sự thấy sóng trào.. Rồi một ngày tôi gặp anh trở lại đất liền Mang nặng nỗi buồn vui gửi về từ đảo nhỏ Da sạm nâu bởi nắng Mắt quầng thâm bởi thức trọn những đêm dài Nhưng nụ cười luôn nở trên môi anh rộng dài như...