What's new

Recent content by timeway

  1. T

    [Hỏi đáp] Điện thoại và GPS

    Chào các bác E đang chuẩn bị đi trek , muốn có một thiết bị dẫn đường ,nghe nói android hỗ trợ map mạnh e muốn hỏi điện thoại hỗ trợ GPS khi không có internet,3G .... có sử dụng để xác định tọa độ được không, nghe nói download map offline về và xài trên đó vẫn được mà không biết nên mua loại...
  2. T

    [Cung TM] Phutaleng mây trời vẫy gọi - 3 4 5 6 7 dec 2015

    Ý bác ấy thuê để mang đồ ăn,đồ ngủ và một số thứ khác theo cho mọi người chứ không phải là poter chỉ để dẫn đường
Top