What's new

Recent content by Tiny

  1. T

    [Hỏi đáp] Xin thông tin

    Kính chào các cụ. Tuần sau cháu định đi 1 vòng Hà Nội- Điện Biên- Mương Lay- Sìn Hồ- Lai Châu (mới). Nhờ các cụ cho biết thông tin tuyến này đường có dễ dàng cho xe oto (gầm cao) đi không ạ. Cháu xin cảm ơn.
Top