What's new

Recent content by titigold

  1. T

    Thiên Tân - Bắc Kinh - Nội Mông 21-30/05/2010

    Chào các bác, Ngày 21/05 ngày em đi Trung Quốc, các bác dòm dùm em cái lịch trình xem có gì cần phải thay đổi không nhé. Lịch trình của em như sau: Lịch trình: 19h ngày 21: lên máy bay đi KL, lê lết sân bay hơn 10 tiếng Ngày 22: tới Thiên Tân lúc 14h, chơi loanh quanh, 20h về BK Ngày 23...
Top