Recent content by tjjjjj

  1. T

    [Chưa chốt đoàn] Rủ rê đi Philippine (El nino/Boracay) sau tết (8-12/2/2019)

    Mình tính đi Philippine (El nino hoặc Boracay, hoặc đảo nào khác) dịp sau tết. - 8/2/2019 (Mồng 4 tết): bay sang Manila. - 12/2/2019 (Mồng 8 tết): từ Manila bay về. Nếu đi El nino hoặc Boracay thì phải bay thêm một chuyến nội địa. Giá vé hiện tại mình check từ SG ==> Manila: ~65$ (21:50) Có bạn...
  2. T

    [Chưa chốt đoàn] SG- Đưa nhau đi trốn cuối năm

    Nhóm bạn đi như nào, cho m ké với