tntnhi's latest activity

  • T
    tntnhi replied to the thread Visa Du lịch Canada.
    Đặc sản Canada là đi cắm trại. Xuân hạ thu đông mùa nào camp site cũng mở quan trọng là mình chịu lạnh tới đâu để đi thôi 😅 Hết dịch các...