Recent content by tntt

  1. T

    Tìm bạn đồng hành đi Tây Tạng ngày 26/4 - 7/5/2018

    Bọn mình nhóm 3 người đang có nhu cầu tìm thêm bạn đồng hành cho chuyến đi Tây Tạng từ ngày 26/4 - 7/5/2018. Bạn nào có ý định đi thì contact với mình nhé: Chi (Không-Chín-Không-Chín-Chín-Bốn-Chín-Sáu-Sáu-Tám) Bọn mình sẽ khởi hành 26/4 từ Việt Nam (SG), 27/4 sang đến Thủ phủ Lhasa và bắt đầu...