Recent content by tongcminh

  1. tongcminh

    Kinh nghiệm xin visa Hong Kong tự túc, không thư mời

    Ko có cách nào bạn nhé! Có 2 loại visa dài hạn duy nhất của Hong Kong là: Loại 1: Visa hướng dẫn viên quốc tế - 6 tháng, không giới hạn số lần nhập cảnh. Yêu cầu: Thẻ hướng dẫn viên quốc tế. Loại 2: Visa thương mại 3 tháng 2 lần - hạn 3 tháng, tối đa 2 lần nhập cảnh. Yêu cầu: thư mời thương mại...