What's new

Tony Duy

Chữ ký

Kiếp sau của bạn có thể sẽ đến trước ngày mai. Vậy thì hà cớ gì không chọn niềm vui thay cho nỗi buồn, hạnh phúc thay cho khổ đau?

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top