What's new

tptuphuong

Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương - Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch vì sức khỏe cộng đồng Việt với thương hiệu nổi tiếng Tứ Phương cung cấp sản phẩm giò bê, xúc xích, chả cá, ... An toàn chất lượng.#thucphamtuphuong #tuphuong #tứ_phương
Birthday
April 12
Website
https://mix.com/thucphamtuphuong
Location
Việt nam

Contact

Facebook
ThucphamTuPhuong
Twitter
tptuphuong

Trophies

  1. 2

    Somebody likes you

    Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top