Recent content by TQTung

  1. T

    [Tin tức] Triển lãm Quốc tế xe 2 bánh Việt Nam tại Hà Nội

    Đước sự ủng hộ của Bộ Công Thương Việt Nam, tổ chức bởi hiệp hội Ô tô - Xe máy - Xe đạp Việt Nam và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad, Triển lãm Quốc tế Xe Hai Bánh Việt Nam lần thứ 6 (Vieeetnam Cycle 2017) sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) từ ngày 16...