What's new

trainhangheo

Nhiều vô đối, kể không xiết.

Chữ ký

Nghèo tiền nghèo bạc chẳng lo, nghèo nhân nghèo nghĩa mới lo là nghèo. (c)

Người theo dõi bạn

Top