What's new

Recent content by trangnguyen17

  1. trangnguyen17

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Trước có biết đến diễn đàn phượt nhưng giờ mới dám đăng ký. Vì cái tính thích giao lưu nên e xin một chỗ đký làm thành viên nhà Gà *Tên : Nguyễn Thị Huyền Trang *Giới tính : girl *Ngày tháng năm sinh : 17/8/1992 *Nghề nghiệp : ăn bám *Quê quán:Hòa Bình city *Chỗ ở hiện nay: Cầu Giấy -...
Top