What's new

Recent content by tranthanhtuanvn

  1. T

    Thảo luận xung quanh topic "Xách balô lên và Đi - 2"

    Re: Xách ba lô lên và Đi 2 - Đừng chết ở châu Phi hạ hồi phân giải đi, bạn cũng chả phải người viết sách nên có lẽ không nên trả lời hộ người viết sách, nhỉ? :D mình xem reps của bạn hầu hết là dùng sự nổi tiếng của P1 để minh chứng hộ bạn chip thì phải :P
Back
Top