What's new

Recent content by trinhnusatthep

  1. trinhnusatthep

    Thông tin Visa Châu Âu (phần 2)

    Bạn yên tâm, visa của bạn ấy thì rõ ràng là scan rồi nhé,còn thư chỉ cần bạn của bạn bên Pháp viết thư trên máy tính rồi gửi qua cho bạn in ra. Như yourdalink là mình gửi thư mình viết qua email, lão ấy in ra tự kí, hình như cũng tự scan lại nhìn cho giống...
Top