What's new

Recent content by trucmapuphoto

  1. trucmapuphoto

    HỎI kinh nghiệm phựợt leo núi Bà Đen Tây Ninh

    Em chào các bác Tình hình là tuần sau em đi dự định đi leo núi bà đen cùng bạn bè, kinh nghiệm leo núi em chưa có nhiều lắm, nên tham khảo ý kiến các bác về việc leo núi Bà Đen cần chuẩn bị cho chuyến đi an toàn vui vẻ và tốt đẹp nhất . Em đã đọc những bài viết về kinh nghiệm leo núi bà đen...
Top