What's new

trứng luộc.

Chữ ký

Đời cứ như một khoảng trời to rộng
Còn ta chẳng khác gì một con chim gãy cánh lạc đàn.
Back
Top