trungcao

Chữ ký

ĐỪNG LẤY ĐI THỨ GÌ - NGOÀI NHỮNG BỨC ẢNH.
ĐỪNG ĐỂ LẠI THỨ GÌ - NGOÀI NHỮNG BƯỚC CHÂN
(c)​