What's new

Recent content by tuan82

  1. tuan82

    [Đã chốt đoàn] tìm MỘT bạn đi chung Hà Giang - Mộc Châu - Đường Lâm (26/02-07/03/2021) hoặc join từng đoạn cũng được :-)

    Mình mới đi Hà Giang về tối qua, định quay lại đó vì còn bỏ lỡ vài điểm vì lý do thời tiết. Cung Mộc châu cũng vừa đi tháng rồi. Bạn cho số zalo để trao đổi thêm, nếu hợp mình đi chung, ko thì mình chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm 2 cung này với bạn
Top