What's new

tuandieu

Chữ ký

Vợ: không có phượt phọt phẹt j hết :T - Chồng: Em đừng có lìu tìu (NT) - Vợ: Ông chơi bời quá đấy :gun

Following

Người theo dõi bạn

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top