What's new

Recent content by tuongnguyen12051

  1. T

    [Đã hủy] Ka Lăng - Thu Lũm: Xin ý kiến và tìm bạn đồng hành dịp 2/9

    Mình chỉ đc nghỉ 3 ngày 2-4/9..có điều chỉnh lịch đc ko vậy..mình tên Tưởng - 91.
  2. T

    Tìm bạn đồng hành đi cung HN - Điện Biên - Apachai 04/03-07/03/2017 bằng xe máy

    Tìm bạn đồng hành đi cung HN - Điện Biên - Apachai 04/03-07/03/2017 bằng xe máy Mình đang có 2 nam, đã lên lịch trình đi, hiện tại muốn tìm thêm 1-2 bạn có sức và máu đi nữa đi cùng cho vui...Mình tên Tưởng (sn 91) SDT :0965515558
Top