What's new

Recent content by TYVN

  1. T

    Thành viên mới thắc mắc chữ "phượt" từ đâu có?

    Mình là kiều bào Mỹ, chào mọi ng :) Mình rất thích du lịch, ban đầu đọc chữ Phượt chẳng hiểu nghĩa gì, dạo quanh diễn đàn 1 hồi mới đoán ra là phượt = du lịch nhưng hình như ám chỉ du lịch "bụi" ? Chữ này xuất phát từ đâu vậy các bạn?
Top