Recent content by Up_vutbay

  1. Up_vutbay

    [Chưa chốt đoàn] Rủ rê đi Tây Tạng 12/10 -24/10/2019

    Chào bạn, mình rất quan tâm cung này nhưng chưa có dự định đi lần này. Bạn có thể cho mình hỏi là vị trí vị sư trong bức ảnh đứng để ngắm cảnh là ở đâu ko?