What's new

Recent content by UYENXINH87

  1. U

    Visa Đài Loan

    Re: Có bác nào bị từ chối Visa Đài Loan online chưa ạ? Bạn xin visa giấy được chưa. Mình cũng bị mà giờ ra đại sứ quán xin sao vậy bạn
Top