Recent content by vanlee12

  1. vanlee12

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN ĐI NAM MỸ TẾT ÂM LỊCH 2020

    quan tam cho minh thong tin lien lac nha...whatsapp . 0934 ba ba bay mot bon chin. Thanks
  2. vanlee12

    [Chưa chốt đoàn] Rù rê Bắc Âu ngắm cực quang đón noel 10/12-26/12/19

    hello quan tam , cho minh thong tin lien lac nhe...whatsapp minh la o934 ba ba bay mot bon chin. Thanks ban