What's new

Recent content by vansanh33

  1. vansanh33

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Re: 10- Danh mục các nơi mua bán Tên: - Sinh nhật: Trần Văn Sanh - Giới tính:Nam - SĐT:0169 85 90 100 - Yahoo/Skype: vansanh33 - Email:tranvansanh33@gmail.com - Nơi ở: 301/9 Trần Xuân Soạn , q7 ,tp.HCM - Nghề nghiệp: tự do - Các vấn đề khác bạn muốn chia sẻ [sở thích, ước mơ..] - Nghề...
Top