vansumo

Chữ ký

Quen biết đầy thiên hạ
Tri kỉ được mấy người