Recent content by VanThaoTB

  1. VanThaoTB

    Alo, mình muốn Phượt...:)

    Tuần này mình đang rảnh muốn lên Hà Giang hoặc đi đâu đó mấy ngày. Có ai đi cùng hoặc có lịch đi đâu mình đồng hành với zalo hoặc ới mình số 0965.426.246