vile144

Tôi thích giữ lại hình ảnh của những nơi tôi qua, những con người tôi gặp trong tâm trí mình, như giữ lại một góc riêng cho bản thân, ích kỷ không muốn chia sẻ :)

Độc hành cho tiện :))
Location
Hanoi

Chữ ký

You only live once, so think twice.