What's new

Recent content by vitvivu

 1. V

  HN - HSP - Xín Mần - Mường Khương - Sapa - MCC - HN từ 18h 28/9 đến 13h 3/10

  HN - HSP - Xín Mần - Mường Khương - Sapa - MCC - HN từ 15h 28/9 đến 13h 3/10 Do có một bạn nhà có việc gấp nên hiện nay chúng mình đang thiếu 01 bạn đi cùng cung này, tụi mình tuyển gấp 01 bạn đồng hành đi cung HN - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Mường Khương - Sapa - Mù Căng Chải - HN bằng xe ô tô 7...
 2. V

  Lượn lờ Hongkong từ 22 đến sáng 28/10/2010

  Chào mọi người, tớ mới biết đi bụi thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, định rủ mọi người đi cùng cho vui, mong mọi người góp ý lịch trình giùm, cũng như chỗ ăn ở đi lại sao cho tiện lợi với ạ, (post sớm để có ai thích đi thì đặt vé sớm cho rẻ, danh sách chốt khoảng từ 4 đến 6 người, tớ đã book...
 3. V

  Lang thang ở Thailand 10 ngày từ 01 đến 10/09/2010

  Chào mọi người, tớ mới biết đi bụi thôi, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, định rủ mọi người đi cùng cho vui, mong mọi người góp ý lịch trình giùm, cũng như chỗ ăn ở đi lại sao cho tiện lợi với ạ, (post sớm để có ai thích đi thì đặt vé sớm cho rẻ, danh sách chốt khoảng từ 4 đến 6 người, tớ đã book...
Top